Artykuł sponsorowany

W jakim celu wykonuje się świadectwo energetyczne?

W jakim celu wykonuje się świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne to dokument, który coraz częściej pojawia się w kontekście budownictwa i nieruchomości. Jego rolą jest ocena efektywności energetycznej budynków, co ma kluczowe znaczenie zarówno dla właścicieli, jak i potencjalnych nabywców czy najemców. W poniższym artykule dowiesz się, w jakim celu wykonuje się świadectwo energetyczne, jakie są jego rodzaje oraz jakie korzyści płyną z jego posiadania.

Wymogi prawne dotyczące świadectwa energetycznego

W Polsce obowiązek posiadania świadectwa energetycznego wynika z przepisów prawa, a dokładniej z ustawy o efektywności energetycznej oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie metodologii wydawania świadectw charakterystyki energetycznej. Dokument ten jest wymagany przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, a także przy zgłoszeniu budowy nowego obiektu bądź modernizacji istniejącego. Świadectwo energetyczne musi być sporządzone przez uprawnionego audytora energetycznego, który dokonuje oceny efektywności energetycznej budynku na podstawie analizy jego parametrów technicznych i użytkowych.

Rodzaje świadectw energetycznych

W zależności od celu, dla którego sporządzane jest świadectwo energetyczne w Żywcu, można wyróżnić trzy rodzaje tego dokumentu. Pierwszym z nich jest świadectwo dla budynków istniejących, które ocenia efektywność energetyczną na podstawie rzeczywistego zużycia energii. Drugim rodzajem jest świadectwo dla budynków projektowanych, gdzie ocena opiera się na analizie projektu budowlanego oraz prognozowanym zużyciu energii. Trzecim typem jest świadectwo dla budynków po termomodernizacji, które uwzględnia zmiany wynikające z przeprowadzonych prac modernizacyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Korzyści płynące z posiadania świadectwa energetycznego

Posiadanie świadectwa energetycznego niesie ze sobą wiele korzyści dla właścicieli nieruchomości. Po pierwsze, dokument ten pozwala na obiektywną ocenę efektywności energetycznej budynku, co może być istotnym argumentem przy sprzedaży lub wynajmie. Po drugie, świadectwo energetyczne może ułatwić uzyskanie dofinansowania na prace termomodernizacyjne, gdyż wiele programów wspierających wymaga takiego dokumentu. Po trzecie, świadectwo energetyczne może pomóc w identyfikacji obszarów, w których można zredukować zużycie energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji budynku.

Wpływ świadectwa energetycznego na wartość nieruchomości

Posiadanie świadectwa energetycznego może wpłynąć na wartość nieruchomości, gdyż coraz więcej osób zwraca uwagę na efektywność energetyczną budynków. Nieruchomości o lepszych parametrach energetycznych są atrakcyjniejsze dla potencjalnych nabywców czy najemców, co może przełożyć się na wyższą cenę sprzedaży lub czynszu. Ponadto, inwestycje w poprawę efektywności energetycznej mogą być opłacalne również z punktu widzenia właściciela, gdyż przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji oraz zwiększenia komfortu użytkowania budynku.