Artykuł sponsorowany

Testament notarialny: korzyści, koszty i procedura sporządzenia

Testament notarialny: korzyści, koszty i procedura sporządzenia

Testament notarialny to jedna z form spisania ostatniej woli osoby, która po jej śmierci będzie miała wpływ na podział majątku pomiędzy spadkobierców. Warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem, gdyż może ono przynieść wiele korzyść.

Przeczytaj również: Terapia behawioralna jako kluczowy element wsparcia dla osób z autyzmem

Korzyści wynikające z testamentu notarialnego

Testament notarialny ma kilka zalet w porównaniu do innych form spisania ostatniej woli, takich jak testament holograficzny (pisemny) czy allograficzny (ustny). Po pierwsze, jest on sporządzany przez profesjonalistę – notariusza, co gwarantuje jego prawidłowe sformułowanie oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Po drugie, dokument ten jest przechowywany w kancelarii notarialnej, dzięki czemu nie ma ryzyka jego zagubienia czy zniszczenia. Po trzecie, testament notarialny jest trudniejszy do podważenia przez potencjalnych spadkobierców, gdyż notariusz sprawdza tożsamość i zdolność do czynności prawnych testatora. Po czwarte, w przypadku testamentu notarialnego nie ma potrzeby prowadzenia postępowania sądowego w celu stwierdzenia jego ważności. Wreszcie, testament notarialny umożliwia dokładne określenie podziału majątku.

Koszty sporządzenia testamentu notarialnego

Sporządzenie testamentu notarialnego wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Należy uiścić wynagrodzenie notariusza za jego usługę. Stawka ta jest regulowana przez taryfę notarialną i zwykle wynosi kilkaset złotych. Koszt ten może być różny w zależności od kancelarii notarialnej oraz wartości majątku, który ma być przedmiotem podziału. W przypadku zmiany lub odwołania testamentu notarialnego konieczne będzie ponowne uiszczenie opłaty notarialnej.

Procedura sporządzenia testamentu notarialnego

Procedura sporządzenia testamentu notarialnego jest stosunkowo prosta i przejrzysta. Po pierwsze, należy wybrać kancelarię notarialną i umówić się na wizytę. Podczas spotkania z notariuszem w Olsztynie i innych miastach testator powinien przedstawić swoją ostatnią wolę oraz określić sposób podziału majątku pomiędzy spadkobierców. Notariusz może udzielić porady prawnej oraz pomóc w sformułowaniu treści testamentu, jednak ostateczna decyzja należy do testatora. Następnie, notariusz sporządza projekt testamentu, który jest czytany przez testatora i ewentualnie korygowany. Po zatwierdzeniu treści testamentu notariusz sporządza ostateczną wersję dokumentu, którą testator podpisuje w obecności dwóch świadków. Testament notarialny zostaje przechowywany w kancelarii notarialnej, a testator otrzymuje odpis dokumentu.

Warto zastanowić się nad sporządzeniem testamentu notarialnego, gdyż może on przynieść wiele korzyści dla testatora i jego spadkobierców. Pomimo pewnych kosztów związanych z jego sporządzeniem, testament notarialny gwarantuje bezpieczeństwo przechowywania dokumentu oraz jego trudniejszą do podważenia ważność. Procedura sporządzenia testamentu notarialnego jest prosta i przejrzysta, a pomoc notariusza może okazać się nieoceniona przy podejmowaniu decyzji dotyczących podziału majątku.