Artykuł sponsorowany

Kto odprowadza podatek od sprzedaży nieruchomości w Polsce?

Kto odprowadza podatek od sprzedaży nieruchomości w Polsce?

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z koniecznością uregulowania podatków. W Polsce obowiązuje kilka rodzajów podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości, a ich rozliczenie może być skomplikowane. Warto zatem poznać zasady odprowadzania podatku od sprzedaży nieruchomości oraz dowiedzieć się, kto jest za to odpowiedzialny. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

W przypadku sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne, należy rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Sprzedający ma obowiązek samodzielnie wyliczyć i odprowadzić podatek do urzędu skarbowego. Stawka PIT wynosi 19% wartości uzyskanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Istnieją jednak sytuacje, w których można uniknąć opodatkowania - jeśli nieruchomość była własnością sprzedającego przez co najmniej 5 lat oraz jeśli uzyskane środki zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe.

Podatek VAT

Jeśli sprzedającym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, np. biuro nieruchomości lub deweloper, może być konieczne odprowadzenie podatku VAT. W takim przypadku, zazwyczaj to sprzedający odpowiada za naliczenie i wpłacenie podatku do urzędu skarbowego. Stawka VAT na sprzedaż nieruchomości wynosi 23%, jednakże istnieją sytuacje, w których można skorzystać z preferencyjnej stawki 8% lub nawet zwolnienia z VAT.

Współpraca z biurem nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości może być procesem skomplikowanym, dlatego warto rozważyć współpracę z biurem nieruchomości. Profesjonalni pośrednicy mają doświadczenie w zakresie obowiązujących przepisów podatkowych oraz mogą pomóc w prawidłowym rozliczeniu podatków domu na sprzedaż. Pruszków to miasto, w którym biuro nieruchomości np. Biur - Mar może pomóc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, negocjacji warunków umowy oraz reprezentować klienta przed urzędami i innymi instytucjami.

Znaczenie terminów i warunków umowy

Przy sprzedaży nieruchomości istotne jest zrozumienie wszystkich terminów i warunków zawartych w umowie. Warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak terminy płatności, sposób przekazania nieruchomości czy ewentualne obciążenia prawnofinansowe. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą podatkowym, aby uniknąć nieprzewidzianych problemów.

Notariusz a sprzedaż nieruchomości

W Polsce, akt notarialny jest niezbędny do przeprowadzenia transakcji sprzedaży nieruchomości. Notariusz pełni rolę neutralnego pośrednika, który dba o prawidłowe sformułowanie umowy oraz dokonuje wpisu do Księgi Wieczystej. Ponadto, notariusz może pomóc w wyjaśnieniu wszelkich niejasności dotyczących przepisów podatkowych oraz obowiązków stron. Koszty związane z aktem notarialnym obejmują opłatę notarialną, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz ewentualne koszty związane z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji. Opłaty te są zwykle pokrywane przez kupującego, chociaż strony mogą ustalić inny sposób podziału kosztów.