Artykuł sponsorowany

Jak przebiegają badania wzroku w gabinecie optometrycznym?

Jak przebiegają badania wzroku w gabinecie optometrycznym?

Wizyta w gabinecie optometrycznym może być kluczowym krokiem w dbałości o zdrowie naszych oczu. W tym artykule przyjrzymy się, jak przebiegają badania wzroku w gabinecie optometrycznym oraz jakie korzyści płyną z ich regularnego wykonywania.

Badanie wzroku w gabinecie optometrycznym

1. Wstępna rozmowa z pacjentem

Pierwszym etapem badania wzroku jest wstępna rozmowa z pacjentem. Optometrysta zadaje pytania dotyczące ogólnego stanu zdrowia, ewentualnych dolegliwości ocznych oraz historii chorób oczu w rodzinie. Ważne jest również ustalenie, czy pacjent nosi już okulary lub soczewki kontaktowe, a jeśli tak, to od jak dawna i czy zauważył jakiekolwiek zmiany w swoim widzeniu.

2. Badanie ostrości wzroku

Następnym etapem jest badanie ostrości wzroku. Wykorzystuje się do tego specjalne tablice testowe, na których znajdują się litery lub symbole o różnych wielkościach. Pacjent zostaje poproszony o odczytanie kolejnych wierszy z tablicy, a optometrysta ocenia, na jakiej odległości i z jaką dokładnością pacjent jest w stanie to zrobić. 

3. Badanie refrakcji

Kolejnym etapem jest badanie refrakcji, czyli pomiar błędów refrakcyjnych oka. Optometrysta korzysta z urządzenia zwanej lampą szczelinową oraz retinoskopu, aby zbadać sposób, w jaki światło przechodzi przez rogówkę i soczewkę oka. Na podstawie tych pomiarów optometrysta może dobrać odpowiednie soczewki korygujące dla pacjenta.

4. Badanie zdolności akomodacji

Badanie zdolności akomodacji pozwala ocenić, jak dobrze oko dostosowuje się do zmiany odległości patrzenia. Optometrysta prosi pacjenta o skupienie wzroku na obiekcie znajdującym się w różnych odległościach, a następnie ocenia, jak szybko i precyzyjnie oko dostosowuje się do zmiany.

5. Badanie zdolności konwergencji

Zdolność konwergencji to umiejętność skierowania obu oczu na ten sam punkt w przestrzeni. Aby zbadać tę funkcję, optometrysta prosi pacjenta o skupienie wzroku na obiekcie przesuwanym w kierunku nosa. Jeśli oba oczy nie są w stanie utrzymać skupienia na tym samym punkcie, może to świadczyć o zaburzeniach takich jak zbieżność lub rozbieżność oczu.

6. Badanie pola widzenia

Pole widzenia to obszar, który widzimy, gdy nasze oczy są nieruchome i skierowane prosto przed siebie. Badanie pola widzenia pozwala na ocenę funkcjonowania siatkówki oraz nerwu wzrokowego. W gabinecie optometrycznym stosuje się najczęściej testy ręczne, takie jak konfrontacja czy test Amslera, lub automatyczne, za pomocą specjalistycznego urządzenia – perimeteru.

7. Badanie dna oka

Ostatnim etapem badania wzroku w Łodzi lub innym mieście jest badanie dna oka, które pozwala na ocenę stanu siatkówki, tęczówki, nerwu wzrokowego oraz naczyń krwionośnych. Optometrysta stosuje do tego celu oftalmoskop czy też specjalistyczne urządzenie zwane OCT (optyczna koherentna tomografia), które pozwala na uzyskanie szczegółowych obrazów struktur wewnętrznych oka.