Artykuł sponsorowany

Czym jest transport wysokotonażowy?

Czym jest transport wysokotonażowy?

Transport wysokotonażowy to specjalistyczna gałąź transportu lądowego, która umożliwia przewóz ładunków o dużych gabarytach i masie. W Polsce jest to szczególnie istotne ze względu na rozwój branży budowlanej, energetycznej oraz inwestycje infrastrukturalne. W artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, omawiając jego charakterystykę, rodzaje transportu wysokotonażowego oraz wyzwania związane z jego realizacją.

Charakterystyka transportu wysokotonażowego

Transport wysokotonażowy jest niezbędny w przypadku przewozu ładunków o wymiarach przekraczających standardowe gabaryty, czyli szerokość 2,55 metra, wysokość 4 metra i długość 16,5 metra dla naczep samochodowych oraz 18,75 metra dla zestawów pojazdów. Masa całkowita takiego transportu może wynosić nawet kilkaset ton. Wyróżnia się również transport ciężki, który obejmuje przewóz ładunków o masie powyżej 60 ton.

Jakie są rodzaje transportu wysokotonażowego?

W zależności od rodzaju ładunku i potrzeb klienta stosuje się różne rodzaje transportu wysokotonażowego. Do najpopularniejszych należą transport niskopodwoziowy, transport modułowy oraz transport specjalistyczny.

Transport niskopodwoziowy wykorzystuje pojazdy o obniżonym podwoziu, które umożliwiają przewóz ładunków o większej wysokości. Stosuje się go m.in. w przemyśle maszynowym, energetycznym czy budowlanym. Transport modułowy polega na przewozie ładunków na specjalnych platformach modułowych, które można łączyć ze sobą w zależności od potrzeb. Jest to rozwiązanie stosowane głównie przy przewozie konstrukcji stalowych, elementów mostów czy turbin wiatrowych.

Transport specjalistyczny obejmuje przewóz ładunków wymagających indywidualnego podejścia i opracowania dedykowanego rozwiązania technicznego. Przykładem takiego transportu może być przewóz maszyn przemysłowych czy transformatorów.

Wyzwania związane z transportem wysokotonażowym

Realizacja transportu wysokotonażowego wiąże się z licznymi wyzwaniami, zarówno technicznymi, jak i organizacyjnymi. Przede wszystkim konieczne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń i zgód na przewóz ładunków o dużych gabarytach oraz ciężarze. W Polsce regulacje w tym zakresie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej oraz logistycznej. Transport wysokotonażowy wymaga często korzystania z dróg o większej nośności, a także dostosowania trasy do gabarytów przewożonego ładunku. W praktyce oznacza to konieczność sprawdzenia wysokości wiaduktów, szerokości jezdni czy obecności zakazów ruchu dla pojazdów o dużych gabarytach.

Nie bez znaczenia jest również kwestia bezpieczeństwa. Przewóz ładunków o dużych gabarytach i ciężarze wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia ze strony kierowców i operatorów transportu. W Polsce istnieją firmy specjalizujące się w realizacji tego rodzaju zleceń, które dysponują odpowiednim sprzętem oraz wykwalifikowanym personelem.