Artykuł sponsorowany

Co warto wiedzieć na temat dozoru elektronicznego?

Co warto wiedzieć na temat dozoru elektronicznego?

Dozór elektroniczny to coraz bardziej popularna metoda kontroli osób, które są objęte tymczasowym aresztem lub skazane na karę pozbawienia wolności. W Polsce system ten jest stosowany od 2007 roku, a jego celem jest ograniczenie liczby osób przebywających w zakładach karnych oraz umożliwienie skazanym na resocjalizację w środowisku rodzinnym. Jakie są zasady funkcjonowania dozoru elektronicznego i jakie są jego zalety oraz wady? Przeczytaj w naszym artykule.

Zasady funkcjonowania dozoru elektronicznego

Dozór elektroniczny polega na kontrolowaniu miejsca pobytu osoby objętej tym środkiem poprzez specjalny system monitorowania. Skazany otrzymuje opaskę z nadajnikiem GPS, który przesyła sygnał do centrali monitorującej. W przypadku naruszenia określonych warunków, takich jak opuszczenie strefy zamieszkania czy nieobecność w miejscu pracy, centrala otrzymuje informację i podejmuje odpowiednie działania. Dozór elektroniczny w Strzelcach Opolskich może być stosowany zarówno wobec osób tymczasowo aresztowanych, jak i skazanych na karę pozbawienia wolności nie dłużej niż przez rok. Decyzję o zastosowaniu tego środka podejmuje sąd.

Zalety dozoru elektronicznego

Dozór elektroniczny ma wiele zalet, zarówno dla skazanych, jak i dla społeczeństwa. Przede wszystkim pozwala na resocjalizację skazanego w środowisku rodzinnym, co zwiększa szanse na jego powrót do społeczeństwa jako osoba przestrzegająca prawa. Ponadto, dzięki temu rozwiązaniu zmniejsza się liczba osób przebywających w zakładach karnych, co pozwala na oszczędności w budżecie państwa. Dozór elektroniczny może również być stosowany jako alternatywa dla tymczasowego aresztowania, co sprawia, że osoba objęta tym środkiem może nadal pracować i utrzymywać rodzinę.

Wady dozoru elektronicznego

Mimo licznych zalet, dozór elektroniczny nie jest pozbawiony wad. Jednym z problemów jest fakt, że nie wszystkie osoby są odpowiednimi kandydatami do tego rodzaju kontroli. W przypadku osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków istnieje ryzyko, że będą nadal kontynuować swoje nałogi, co może prowadzić do dalszych przestępstw różnego rodzaju. Ponadto, system dozoru elektronicznego nie zawsze jest skuteczny – zdarza się, że osoby objęte tym środkiem uciekają lub uszkadzają nadajnik GPS. W takich przypadkach konieczne jest szybkie działanie służb ścigania, aby zlokalizować i zatrzymać uciekiniera.

Kontrowersje wokół dozoru elektronicznego

Dozór elektroniczny budzi również kontrowersje związane z ochroną prywatności. Niektórzy twierdzą, że ciągłe monitorowanie miejsca pobytu osoby narusza jej prawa do prywatności i swobody przemieszczania się. Z drugiej strony, zwolennicy tego rozwiązania argumentują, że osoby objęte dozorem elektronicznym są świadome konsekwencji swoich działań i dobrowolnie zgadzają się na taką formę kontroli. Ważne jest jednak, aby system ten był stosowany zgodnie z prawem i nie naruszał podstawowych praw człowieka.